top of page
MAGATZEM AGRÍCOLA
07.jpg
info

Magatzem integrat en el teixit urbà

Solivella, Tarragona

Rehabilitació · Construït · 2019

Aquest projecte sorgeix de la necessitat del client de construir un espai per emmagatzemar maquinària agrícola d’aproximadament uns 150m². Per a tal funció el client va adquirir la parcel·la a continuació del seu habitatge. La parcel·la en sí contenia un espai dedicat a hort i un habitatge de dues plantes de l’any 1880 construït en pedra típica de la zona.

 

Una opció hagués estat enderrocar per complet l’habitatge de pedra existent y construir un magatzem de nova planta amb materials prefabricats, però es va optar per posar en valor la construcció de pedra i preservar-la el màxim possible.

 

Per tant, l’objectiu del projecte és la construcció industrialitzada d’un magatzem que pugui conviure amb l’envolvent de la casa de pedra i amb l’habitatge del client, buscant que el conjunt es mostri com una unitat.

 

L’operació ha consistit en enderrocar l’interior de l’habitatge de pedra mantenint tres façanes retallant-les per la part superior per adaptar-les a la nova alçada del magatzem. S’han mantingut les obertures existents y s’han integrat en la nova construcció, afegint-ne de noves, per permetre l’entrada de llum i ventilació. S’ha completat la línia de façana y s’ha generat l’entrada de maquinària entre els dos edificis. S’han emprat materials prefabricats en l’estructura i la coberta.

 

Els acabats exteriors s’han tractat des de la lectura de tot el conjunt, preservant la construcció de pedra i completant amb la tonalitat de l’habitatge del client. L’ús d’ambdós tècniques redueix l’escala de l’edifici i l’integra en el context urbà.

Fotografies

ABANS  ·······································

DURANT  ······································

DESPRÉS  ····································

planols
bottom of page