top of page
DE MAGATZEM A HABITATGE
portada.jpg
info

Habitatge lleuger 

Vilalba dels Arcs, Tarragona

Rehabilitació · En construcció · 2020

El projecte parteix de la necessitat del client de transformar un magatzem en habitatge ubicat al nucli de la població, disposat entre mitgeres. La premisa és conservar l'us de magatzem en planta baixa i reformar la planta primera per convertir-la en habitatge. 

L'edifici existent data del 1980 i està construït amb tècniques constructives i materials característics d'aquest ús, amb limitacions estructurals importants. Això ha fet que el pes de l'habitatge sigui un dels punts claus a l'hora de projectar-lo i dissenyar-lo per incrementar al mínim les càrregues i haver de fer els mínims refoços possibles. L'objectiu d'aquest projecte ha estat fer un habitatge lleuger.

Per aconseguir-ho s'ha emprat la fusta com a material principal per construïr l'estructura i acabats, aconseguint a més un increment del confort interior tant climàticament com estèticament. S'ha executat un reforç del forjat existent i s'ha substituït la coberta de fibrociment existent per dues de noves. Combinant ambdues inclinacions de coberta s'aconsegueix l'entrada de llum a la part central de l'habitatge.

Tot i tenir l'acabat tradicional de teula per integrar-se en el context urbà s'ha aconseguit disminuïr el pes entre 4 i 5 vegades respecte una estructura convencional de formigó. Això s'ha aconseguit mitjançant aïllaments tipus panell sandvitx, forjats intermitjos de fusta i deixant l'estructura vista per l'interior.

Fotografies

ABANS  ·······································

DURANT  ······································

DESPRÉS  ····································

PRÒXIMAMENT...

planols
bottom of page