top of page
RECUPERACIÓ MARGE DE PEDRA SECA

reforma

info

Tecnica constructiva integrada en el paisatge

Rocallaura, Lleida. 2019

Recuperació d'un segment de mur de contenció lleugerament curvat de 7m de longitud i de 3 metres d'altura, construït mitjançant la tècnica de la pedra seca. Aquest tram forma part d'un mur de més de 30 metres que delimita la parcel·la del propietari amb la carretera.

 

Arrel de les condicions climatològiques adverses i de la degradació de la seva base un tram de mur va colapsar.

 

La reconstrucció es va enfocar des del critèri de preservació del valor històric de la tradició constructiva existent i es va optar per seguir la mateixa tècnica constructiva, ja que és un referent de las comarques de l'Urgell i està declarada Patrimoni Cultural Inmaterial per la UNESCO.

Amb la finalitat de garantir l'estabilitat del mur i evitar el bolcament es va dimensionar amb secció variable dotant de més secció a la base i reduïnt-la fins al coronament. La colocació de les peces es va executar en sec i les files es disposen a trencajunt amb el falcat de petites pedres per garantir un bon contacte entre les peces. A la part interior del marge es va disposar pedres de menor tamany i sorra de la zona.

planols
bottom of page