top of page

parlem de...

INFORMA'T DE L'ESTAT D'UN IMMOBLE

Es usual que quan sorgeix la oportunitat d’adquirir un immoble, independentment de l’any en que estigui construït, ens fem algunes preguntes com:

 

“Ha estat ben conservat?”

“En quin estat es troba l’estructura?”

“Tindré problemes en un futur?”

“Hi ha parets estructurals?”

“Es poden enderrocar els envans per fer redistribucions?”

“Hi passaré fred, calor? Està ben aïllat?”

Entre d’altres..

foto 2.jpg

És per això que cada cop més recomanem als nostres clients que abans d’adquirir un immoble encarreguin un informe de l’estat actual. Normalment es tracta d’inversions molt importants i fer-ho amb tot el coneixement de l’estat en que es troba l’immoble ens proporciona una seguretat addicional inclús preveure quines actuacions s’han de fer a curt, mig i llarg termini així com les tasques de manteniment que requereix una òptima conservació.

 

Aquest tipus d’informe requereix una visita per part de l’arquitecte a l’immoble i fer una inspecció visual a través de la qual s’elabora un informe que proporciona les següents dades:

    · Dades de l’immoble (any de construcció, superfície construïda, sup. Útil, etc.)

    · Plànols de l’immoble

    · Identificació de l’estructura, de les divisions que es poden enderrocar i les que no.

    · Quines possibilitats de reforma te l’immoble

    · Detecció de patologies i tasques a dur a terme per reparar-les (estructurals i no estructurals) i pressupost aproximat.

    · Pressupost aproximat de reparació de patologies i millores tèrmiques

    · Identificació de les característiques tèrmiques i càlcul aproximat de la despesa energètica.

    · Proposta de millores tèrmiques per obtenir un bon confort climàtic i pressupost aproximat d’aquestes.

    · Necessitats de manteniment, pla de manteniment i pressupost aproximat de les tasques de manteniment a llarg termini.

 

L’informe es pot focalitzar en temes concrets, adaptat a cada situació, com per exemple l’estructura deixant de banda els temes tèrmics o viceversa.

 

Les conclusions que es poden treure en l’informe variaran en funció de si els elements a inspeccionar estan vistos o ocults. Es per això que prèviament a l’encàrrec d’aquest tipus d’informe és important tenir fotografies de l’immoble per poder analitzar quin tipus d’informació es podrà avaluar en l’informe.

Si tens interès en obtenir informació sobre un immoble, no dubti en demanar-nos pressupost i t’assessorarem sobre quin és el millor tipus d’informe adaptat a les vostres necessitats.

Si tens algún dubte o vols fer algún comentari, escriu-nos a continuació.

bottom of page