top of page

obra nova

info

El repte de viure entre ametllers

Lledó, Terol. 2018

M i B són un matrimoni britànic enamorats dels paisatges de la Matarranya.

La Matarranya es situa a la Franja, limitant amb la comunitat catalana i valenciana. La comarca es troba amb espais protegits de gran valor ecològic, com és el cas del Parc Natural dels Ports, en els que es troben els Massissos dels ports de Tortosa i Beceit, declarats reserva natural.

L'encarrec tenia dues premises, per una banda poder observar el paisatge que envolta el lloc i per altra tenir un habitatge autosuficient, que pugui viure desconectat de qualsevol tipus de xarxa.

El projecte s'ubica en un camp d'ametllers i olivers que s'adapta al desnivell amb diversos marges de pedra seca amb vistes al Parc Natural dels Ports.

L'orientació de la casa, era decisiva, no només per contemplar el paissatge i adaptar-se al lloc, si no per aconseguir el major aprofitament solar possible.

Un cop decidits els punts del paisatge que es volien emmarcar es planteja un habitatge en dos nivells diferenciats que s'adapten a la topografia de la parcela i es recolzen sobre un dels marges de pedra seca.

L'habitatge es distribueix en tres volums amb usos diferentciats. El primer volum es situa en un nivell superior on s'hi genera l'accés en el punt de connexió entre el volum del garatge i els de l'habitatge, havent de baixar un nivell per poder descobrir l'espai per viure.

Els altres dos volums distribueixen la zona de dia i la zona de nit. Una zona de dia basant-se en un únic espai obert de cuina, menjador i sala d'estar ple de llum i grans finestrals per contemplar la natura que els envolta.

L'altre volum, és la zona de nit, amb un dormitori principal que també mira directament al paisatge i dues habitacions d'invitats amb sortides independents a l'exterior.

L’habitatge no té cap mena de connexió amb la xarxa pública d’aigua, electricitat i clavegueram. S’autogestiona amb plaques solars, captant aigua de pluja de la coberta i emmagatzemant-la en dipòsits soterrats i una planta de tractament d’aigües negres.

planols
bottom of page