top of page

concurs

info

Palau de l'Agricultura

Lleida. 2019

L’edifici s’ubica en un punt estratègic de la ciutat per la reactivació de l’entorn de la Fira de Lleida i els Camps Elisis; situat entre l’eix comercial del carrer Major i la Fira de Lleida, envoltat d’un entorn verd centenari, seguint la vora del riu amb vistes a la Seu Vella. Entenem que una intervenció amb aquest context ha de satisfer un programa de demanda global de la ciutat aprofitant la projecció exterior en moments puntuals que pot oferir la Fira. 

 

Entre els valors que caracteritzen la ciutat, l’agricultura n’és un dels més antics i importants i en els últims anys s’ha vist afectat per les grans superfícies. Creiem que aquesta intervenció és una oportunitat per posar en valor la fruita com a element principal de l’horta de Lleida i enfortir l’educació i la cultura d’aquest element local en un espai on es pugui veure, tocar i experimentar el producte en primera persona dins la ciutat. 

 

La proposta busca fusionar el programa, l’edifici i l’entorn cedint al parc la planta baixa per dotar-lo d’una plaça coberta multifuncional i ubicant un programa independent a la planta superior. Aquesta divisió s’ha materialitzat eliminant la pell existent i elements auxiliars de l’edifici, deixant únicament l’estructura com a identitat. Mitjançant la modificació del relleu, els paviments i la vegetació s’ha difuminat els límits que diferencien l’interior de l’exterior en planta baixa on el parc entra dins de l’edifici i la planta baixa s’estén cap al parc. La planta superior s’ha dotat d’elements secundaris a l’estructura per tal de generar dos nous accessos i s’hi introdueixen diversos elements per regular les condicions climàtiques escollint la fusta com a material portant i de cobriment, com poden ser les gelosies mòbils, i els dos mòduls de programa tancats i entramat d’acer en les escales i les baranes, ambdós materials sovint utilitzats en parcs naturals.

 

S’ha volgut projectar una intervenció que posi en valor els elements singulars de l’edifici i els integri en el seu entorn.

planols
bottom of page