top of page

parlem de...

6 PASSOS PER CONSTRUIR UNA CASA

Construïr una casa pot ser un procés llarg i ple d'obstacles, però des de GLAP arquitectes treballarem perquè sigui una experiencia fàcil i còmoda, buscant solucions en tot moment.

Molts clients ens traslladen certa incertesa sobre quin és el procediment i en aquesta entrada t'explicarem d'una manera senzilla i pautada els passos a seguir a l’hora de fer-te una casa i encarregar un projecte.

74442a_cc57ceb87f08425f8159968a0442e438~

1. El terreny o parcel·la

En primer lloc cal tenir un terreny o parcel·la. Pot semblar una obvietat però l'orientació, l'entorn i la normativa urbanística de cada lloc seran condicionants importants a l’hora de definir el projecte. En cas d'estar-ne buscant ens pot consultar quins condicionants té una parcel·la en la que estigueu interessats.

 

2. Primer contacte amb l'arquitecte

Un cop teniu el terreny s’inicia el procés del disseny de l’habitatge, moment en el que és necessàri contactar amb un arquitecte. Aconsellem una reunió prèvia per conèixer quines són les vostres necessitats i conèixer les vostres preferències a nivell estètic.


A GLAP arquitectes ens agrada saber cóm és el vostre dia a dia per poder adaptar el projecte a la vostra manera de viure ja que cada casa és un món i cada persona viu d’una manera diferent.


3. Redacció projecte


Un cop contractats els serveis de l'arquitecte s'inicia el projecte, que normalment estarà compost per 3 parts:


· Avantprojecte: documentació incial composta per un seguit de plànols, dibuixos i imatges virtuals que mostraran les primeres idees del projecte.


· Projecte bàsic: contindrà plànols, una memòria descriptiva i donarà compliment al Decret d’Habitabilitat, el Codi Tècnic de l’Edificació i la Normativa Municipal pertanyent. Aquest document pot servir per iniciar els tràmits de llicència d’obres, mentre es completa l’última fase.

· Projecte executiu: Document final amb tota la informació i especificacions tècniques. Aquest s’haurà de visar per el Col·legi d’Arquitectes abans de ser entregat a l’Ajuntament per sol·licitar la llicència d'obres.

 

4. Obtenció de llicència d'obres

La llicència d’obres la dóna l’Ajuntament al propietari un cop aprovat i validat el projecte per l’arquitecte municipal. Quan ja ha estat aprovat caldrà fer el pagament de la taxa municipal i la fiança per la gestió de residus.


Depenent del cas es possible que s’hagi de demanar permís per la col·locació d’un contenedor de runa o bastida a la vía pública.

 

 

5. Elecció de l'empresa constructora

Amb el projecte finalitzat i paral·lelament a l'obtenció de la llicència d'obres és moment de buscar una empresa constructora que porti a terme l’obra. És una decisió important i ha de ser algú professional i de qualitat. Som partidaris de demanar un mínim de 3 pressupostos per poder fer un comparatiu i avaluar quina és la millor opció.

 

6. Direcció d'obres


Mentre duri l’obra, l’arquitecte anirà supervisant tot el procés constructiu i recopilant tots els certificats de qualitat en les visites d’obra per a que tot es construeixi d’acord al que s’ha prescrit al projecte. És possible que l’Ajuntament d’alguns municipis requereixi que a l’obra també hi hagi la figura de l’arquitecte tècnic.


Finalment, quan es dona l’obra per acabada, l’arquitecte emetrà el certificat final d’obra que permetrà registrar l’habitatge al cadastre i demanar la llicència de primera ocupació a l’Ajuntament. Amb aquests documents es poden donar d’alta tots els serveis com l’aigua, la llum, etc.

A GLAP arquitectes et podem guiar en tots els passos a seguir, només cal que et posis en contacte amb nosaltres i t'ajudarem amb tot el que sigui necessari. Sol·licita'ns pressupost sense compromís.

Si tens algún dubte o vols fer algún comentari, escriu-nos a continuació.

bottom of page